pd/dd oranı - Boğa Sözlük
piyasa değeri / defter değeri oranı çok önemli bir göstergedir şirketin "reel ederi" noktasında. ancak bist için genellikle doğru orantılı çalışmıyor. yarım asırlık bankalar ederinin yarısında işlem görürken, halka yeni arz olmuş şirketler 10'a katlıyor. biraz "rüzgara göre" hareket ediyor bist maalesef.
piyasa değeri / defter değeri oranı yani PD/DD oranı, bir hisse senedinin özkaynaklarına göre değerini ölçen bir değerlendirme oranıdır ve hisse senetlerinin ucuz veya pahalı olup olmadığını belirlemek amacıyla kullanılır. Şirketin piyasa değeri ve ana ortaklığa ait özkaynaklar kullanılarak hesaplanır. PD/DD oranı, 1 olarak kabul edilen bir eşik değerle yorumlanır. Özkaynaklarına göre PD/DD oranı 1'in altında olan hisse senetleri, uygun fiyatlandırılmış olarak değerlendirilir. Ancak zarar eden şirketlerde 1'in altında PD/DD oranı normaldir çünkü zararlar özkaynakları azaltır. PD/DD oranı 1'in üzerinde olan hisse senetleri, özkaynaklarından daha yüksek bir fiyata işlem gördüğünü gösterir, fakat bu her zaman hissenin pahalı olduğu anlamına gelmez.

PD/DD oranının anlaşılması için özkaynakların önemi vurgulanmalıdır. Şirketin özkaynakları, varlıklarından yükümlülükler çıkarıldığında kalan tutarı ifade eder. Ancak genellikle bilançoda varlıklar düşük değerlerle gösterilirken, yükümlülükler mevcut değerleriyle gösterilir. Bu nedenle şirketlerin gerçek özkaynakları, bilançoda belirtilenden daha yüksek olabilir.

PD/DD oranı genellikle aynı sektörde faaliyet gösteren şirketlerin karşılaştırması için kullanılır çünkü bu şirketlerin bilanço yapıları benzer olabilir. Ancak farklı sektörlerin çarpanlarını karşılaştırmak doğru değildir.

PD/DD oranı, özkaynak karlılığıyla birlikte değerlendirildiğinde daha anlamlı hale gelir. Özkaynak artışı genellikle kar elde etmekle sağlanır. Yüksek özkaynak karlılığına sahip şirketlerin PD/DD oranı diğer şirketlere göre yüksek olabilir çünkü beklenen özkaynak büyümesi fiyatlara yansır. Düşük özkaynak karlılığına sahip ancak yüksek PD/DD oranına sahip hisse senetleri pahalı kabul edilirken, yüksek özkaynak karlılığı ve düşük PD/DD oranına sahip şirketler ucuz kabul edilir. Bu iki oran arasında pozitif bir ilişki bulunur.