kar satışı - Boğa Sözlük
yatırım enstrümanlarında, yatırımcıların belirli bir kar seviyesine ulaştıklarında; ellerindeki malın bir kısmını ya da tamamını satmalarına denir. daha teknik şekilde de açıklanabilir elbette. ben halk ağzıyla özetledim. kar satışı yapanların çokluğu ile orantılı olarak, söz konusu enstrümanda "düzeltme" görülür.