bist katılım - Boğa Sözlük
borsa i̇stanbul, birçok farklı endeks aracılığıyla yatırımcılara farklı sektörlerde ve farklı kriterlere göre işlem gören hisse senetlerini takip etme ve değerlendirme imkanı sunar. bu endekslerden biri, özellikle i̇slami finans ilkelerine hassasiyet gösteren yatırımcıları hedefleyen katılım endeksi'dir. katılım endeksi, i̇slam'ın emir ve yasaklarına uygun olan şirketlerin hisse senetlerini içermesi nedeniyle dikkat çeken bir endekstir.

bu endeksin özü, i̇slami finansın temel prensiplerine bağlı olan yatırımcıları hedefleyen bir şekilde hazırlanmıştır. i̇slam'da faizsiz ve helal olarak kabul edilen finansal işlemlere ve yatırımlara yönelik hassasiyet, bu endeksin önemli bir dayanağını oluşturur.

katılım edeksi nasıl oluşturulur?

katılım endeksi'nde yer alacak şirketlerin seçimi, i̇slami kıstaslara tam uyum sağlamalarını gerektiren önemli bir süreçtir ve bu sürecin yönlendirilmesi, borsa i̇stanbul ile türkiye katılım bankaları birliği (tkbb) işbirliği ile gerçekleştirilmektedir. bu işbirliği, i̇slami finansın ilkelerine tam anlamıyla uygun olan şirketlerin endeks içerisinde yer almasını sağlamak amacı taşır ve bu süreç, iki önemli belgeye dayandırılarak yürütülür.

öncelikle, "pay senedi i̇hracı ve alım-satımı standardı" ve "katılım finans i̇lkelerine uygun faaliyet gösteren şirketlerin belirlenmesinde esas alınacak rehber" adlı belgeler bu sürecin temelini oluşturur. bu belgeler, i̇slami finansın gerekliliklerine uygun faaliyet gösteren şirketlerin tanımlanması ve endeks içerisine dahil edilmesi için rehber niteliği taşır. bu rehberler, i̇slami finansın temel prensipleri ile uyumlu şekilde hareket eden şirketlerin belirlenmesi ve bu şirketlerin katılım endeksi'nde yer alabilmesi için gerekli kriterleri açıkça belirler.